Urząd Miasta Skierniewice


XXXII SESJA RADY MIASTA SKIERNIEWICE

Sesja zwołana w formie korespondencyjnej, na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

OSIR SKIERNIEWICE
2021-06-02 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live