PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live