XXXIII Sesja Rady Gminy

Zdalnie
2021-05-27 08:25:47

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja nt. stanu bezrobocia w gminie Lubiewo.
 7. Informacja nt. funkcjonowania służby zdrowia za rok 2020.
 8. Informacja nt. funkcjonowania instytucji Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo oraz nt. promocji gminy za rok 2020.
 9. Informacja na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy Lubiewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew- pomników przyrody. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością w części oraz rozpatrzenia petycji w części. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje
 15. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live