Sesja Rady Gminy Baligród

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Baligród w dniu 22.04.2021r. o godz. 16.00 w sali GOK

sala GOK
2021-04-22 16:05:20

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  1. dodanie pkt 7 ppkt e W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie częściowego lub całkowitego zniesienia na czas pandemii wirusa SARS –CoV2 podatku od nieruchomości dla osób wykorzystujących je do celów zarobkowych. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami,
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Baligród, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  4. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  5. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie częściowego lub całkowitego zniesienia na czas pandemii wirusa SARS –CoV2 podatku od nieruchomości dla osób wykorzystujących je do celów zarobkowych. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi,
 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i uchwał ,
  1. - wniosek o wprowadzenie do ewidencji majątku trawego Gminy Baligród trzech obiektów inżynierskich (2 mosty, 1 kładka), które znajdują się w ciągu dróg gminnych działki nr 211, 707/2 i 846/1, 734, 861/2 w miejscowości Mchawa. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 3 | Przeciw: 7 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 14
  2. wniosek Przewodniczącego Rady o przekazanie wniosku Pani Radnej Barbary Herbetko do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Głosowanie jawne
 10. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live