PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiedzy sesjami
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live