SESJA NR XXXV RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2021-03-25 13:00:43

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 25.02.2021r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 25.02.2021r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. chodnik Dydnia).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. chodnik Dydnia). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. chodnik Krzemienna).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. chodnik Krzemienna). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. chodnik Niebocko).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. chodnik Niebocko). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku.
  1. Wniosek prowadzącego obrady o nieodczytywanie załączników do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z dnia 20.12.2020r. za niezasadną.
  1. Wniosek prowadzącego obrady o zmiane w § 3 słowa „sprawie” na słowo „sposobie” Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z dnia 20.12.2020r. za niezasadną. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z dnia 22.02.2021r. za niezasadną.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z dnia 22.02.2021r. za niezasadną. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w Dydni w sprawie złożonej w dniu 23.02.2021r. petycji o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
  1. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w Dydni w sprawie złożonej w dniu 23.02.2021r. petycji o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live