XXVII sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2021-01-08 07:52:13

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał, dyskusja, podjecie uchwał:
 6. Uchwała Nr XXVII/240/2021 Uchwała Budżetowa Gminy Bukowsko na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Uchwała Nr XXVII/241/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Uchwała Nr XXVII/242/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Uchwała Nr XXVII/243/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Uchwała Nr XXVII/244/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Uchwała Nr XXVII/245/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Uchwała Nr XXVII/246/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live