XXVI sesja Rady Gminy Bukowsko

sala narad Urzedu Gminy
2020-12-30 07:53:23

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał, dyskusja, podjecie uchwał:
 7. Uchwała Nr XXVI/233 /2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bukowsko na rok 2021, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Uchwała Nr XXVI/234/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 9. Uchwała Nr XXVI/235/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Uchwała Nr XXVI/236/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Uchwała Nr XXVI/237/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Uchwała Nr XXVI/238 /2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Uchwała Nr XXVI/239/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Bukowsko z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live