XXI Sesja Rady Gminy Lutowiska

LUTOWISKA
2020-12-29 10:00:32

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie protokołu z XX sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Uchwalenie Budżetu Gminy Lutowiska na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska na lata 2021 - 2025 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy we władzach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Lutowiska Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 12. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2020 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 13. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 14. Wolne wnioski i zapytania
 15. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live