XIX Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 22 października 2020 r.

Lutowiska
2020-10-22 10:01:41

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Informacja o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lutowiska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2020 rok. Głosowanie jawne
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 1 | Przeciw: 10 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Statutowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live