XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Sala konferencyjna w Urzedzie Miejskim w Jedwabnem
2020-09-30 09:45:43

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zamknięcie obrad

© 2020 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live