PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku obrad XXV sesji.
 4. Uwagi do protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Zgierz nr XXIV/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku.
  1. Wniosek Wójta Gminy Zgierz o wprowadzenie projektu uchwały w punkt 8.4 w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych - kwota 63 000 zł. Głosowanie jawne
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Radny Robert Śniecikowski, Radny Benedykt Tomczyk, Radny Piotr Wężyk. Głosowanie jawne
 6. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z prac Komisji Rady Gminy Zgierz w okresie międzysesyjnym.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zgierz, Głosowanie jawne
  2. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2020w zakresie zadań własnych – kwota 40 000 zł., Głosowanie jawne
  3. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2020w zakresie zadań własnych – kwota 50 000 zł., Głosowanie jawne
  4. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych - kwota 63 000 zł. Głosowanie jawne
  5. w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2020 w zakresie zadań własnych, Głosowanie jawne
  6. w sprawie przystąpienia do projektu pn.:”Bogaty warsztat nauczyciela narzędziem wykuwania uczniowskich talentów”, Głosowanie jawne
  7. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2020 – 2026, Głosowanie jawne
  8. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Zgierz nieruchomości położonej w obrębie Słowik, Głosowanie jawne
  9. w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej położonej w miejscowości Rosanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 170, Głosowanie jawne
  10. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 774 położonej w miejscowości Dąbrówka Wielka, Głosowanie jawne
  11. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej przy drodze powiatowej Nr 5133E, Głosowanie jawne
  12. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Zgierz” na lata 2020 – 2036. Głosowanie jawne
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad

© 2020 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live