XXII/2020 Sesja Rady Gminy Zakrzew

Urząd Gminy w Zakrzewie
2020-09-28 16:14:07

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  5. Zamknięcie obrad

© 2020 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live