XVIII Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 24 września 2020 r.

Sala narad Urzędu Gminy
2020-09-24 09:52:51

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie protokołu z XVII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lutowiska za I półrocze 2020 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2020 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 12
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Głosowanie jawne
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live