Urząd Gminy Inowłódz


XXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2020-08-27 13:08:57

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Przyjęcie protokołu z obrad:
  1. XXV sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
  2. XXVI sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020 – 2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 12
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 6 | Uprawnieni: 12
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Inowłódz na rok szkolny 2020/2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /dz. nr 178/1 i dz. nr 179 w Konewce Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 12. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXV sesji Rady Gminy Inowłódz
 13. Interpelacje i zapytania
 14. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 15. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live