Urząd Gminy Inowłódz


XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2020-08-04 12:51:02

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika honorującego Prezydenta Ignacego Mościckiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 7 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 8
 9. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live