Starostwo Powiatowe w Lesku


IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Leskiego

Sala posiedzeń
2024-06-27 15:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2023 rok, 2) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2024.
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live