Urząd Miasta Ostrołęki


VI SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2024-06-27 14:28:23

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie emisji obligacji komunalnych,
  6. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live