Urząd Gminy Lipnica Murowana


3 Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
2024-06-27 09:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live