Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim


III nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim -sala obrad parter
2024-06-10 15:30:19

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wyznaczenie sekretarza obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej, zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2024 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2024 – 2039 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzki porozumień międzygminnych w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 10. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live