Urząd Miejski w Jedwabnem


II Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Sala kinowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2024-05-27 18:27:27

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Otwarcie obrad
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live