Starostwo Powiatowe w Lesku


II Sesja Rady Powiatu Leskiego

Sala posiedzeń
2024-05-24 12:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju, 2) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji, 3) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 4) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 5) w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego, 6) w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live