Urząd Miejski w Strzyżowie


II sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 17 maja 2024 roku.

1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z I sesji. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał: a. II/3/24 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzyżowie, b. II/4/24 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Strzyżowa, c. II/5/24 zmieniająca uchwałę Nr XXX/275/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz Strzyżowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania, d. II/6/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, e. II/7/24 zmieniająca uchwałę Nr XXX/274/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu, f. II/8/24 zmieniająca uchwałę nr LVI/468/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2024, g. II/9/24 zmieniająca uchwałę Nr LVI/469/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2024-2040. 4. Sprawy różne. 5. Zakończenie sesji.

Dom Kultury ,,Sokół"
2024-05-17 13:30:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z I sesji. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał: a. II/3/24 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzyżowie, b. II/4/24 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Strzyżowa, c. II/5/24 zmieniająca uchwałę Nr XXX/275/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz Strzyżowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania, d. II/6/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, e. II/7/24 zmieniająca uchwałę Nr XXX/274/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu, f. II/8/24 zmieniająca uchwałę nr LVI/468/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2024, g. II/9/24 zmieniająca uchwałę Nr LVI/469/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2024-2040. 4. Sprawy różne. 5. Zakończenie sesji.
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live