Urząd Gminy Złotoryja


II sesja Rady Gminy Złotoryja

Sala narad
2024-05-24 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live