Urząd Gminy Zakrzew


II/2024 Sesja Rady Gminy Zakrzew

Urząd Gminy w Zakrzewie
2024-05-21 08:45:16

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Protokołów: Nr LXVII/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku i Nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 roku
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2024 – 2030 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2024 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Zakrzew na lata 2024-2026 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Sprawozdanie z realizacji programu Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zakrzew za 2023 rok
 11. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live