Urząd Gminy Grabica


II sesja

Sala obrad
2024-05-15 09:55:02

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Głosowania
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live