Urząd Gminy Dynów


II Sesja Rady Gminy Dynów

sala narad
2024-05-14 08:00:56

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. 5.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Dynów do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych “ Aglomeracja Rzeszowska”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Dynów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin “Eko-Logiczni”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live