Urząd Gminy Dynów


I Sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2024-05-07 11:00:20

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Ślubowanie Radnych
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 5. Wybór Wice Przewodniczących Rady Gminy - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wice Przewodniczących Rady Gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 6. Ślubowanie Wójta
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy dla Wójta Gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live