Urząd Gminy Dynów


LXII sesja Rady Gminy Dynów

sala narad
2024-04-26 14:20:07

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI(387)2024 z dnia 22 marca 2024 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2023 do budżetu Gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów oraz ustalenia wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Laskówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podziękowania za kadencję 2018 - 2024
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live