Urząd Gminy Jedlicze


LXXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Jedliczu

Urząd Gminy w Jedliczu
2024-03-25 11:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Projekty uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live