Gmina i Miasto Lwówek Śląski


XII sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski
2019-08-29 12:41:34

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 8. Perspektywa gminy na pozyskiwanie środków zewnętrznych (strategie rozwoju, programy współpracy terytorialnej).
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Komunikaty.
 11. Wolny mikrofon – czas na wypowiedzi gości.
 12. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live