Gmina i Miasto Lwówek Śląski


X sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski
2019-06-27 12:43:45

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII oraz IX sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 8. Raport o stanie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Komunikaty.
 11. Wolny mikrofon – czas na wypowiedzi gości.
 12. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live