Gmina i Miasto Lwówek Śląski


VII sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski
2019-03-28 12:44:43

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Oficjalne podziękowania dla pracownika Biura Rady w związku z przejściem na emeryturę.
 8. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 9. Prezentacja zakończonego projektu „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim”.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Komunikaty.
 12. Wolny mikrofon – czas na wypowiedzi gości.
 13. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live