Urząd Gminy Dynów


LVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2023-12-21 07:44:22

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego oświetlenia ulicznego wraz z wymianą istniejących lamp sodowych na lampy LED na terenie Gminy Dynów" Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2023-2034. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
  5. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live