Urząd Gminy Dynów


LVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dynów

sala narad
2023-11-13 07:14:38

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie na wykonanie prac konserwatorsko-modernizacyjnych wewnątrz kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Wojciecha w Bachórzu na wykonanie konserwacji i restauracji prospektu organowego oraz instrumentu z kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bachórzu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 5. Podjęcie uchwały sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie na wykonanie konserwacji ołtarzy bocznych, ambony oraz rzeźby „Ukrzyżowanie” w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 108332 R Pawłokoma - Radanówki wraz z robotami towarzyszącymi". Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg na terenie gminy Dynów". Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2023-2034. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live