Urząd Gminy Inowłódz


XVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2019-11-21 09:29:07

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad XIV i XV sesji Rady Gminy Inowłódz
 5. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2019
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działaności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu
 10. Rozpatrzenie uchwały o zmianie Statutu Gminy Inowłódz
 11. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XIV sesji Rady Gminy Inowłódz
 12. Interpelacje i zapytania
 13. Wnioski Komisji, wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live