Urząd Gminy Inowłódz


XV sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz

1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy Inowłódz VIII kadencji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035. 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2019. 6. Zamknięcie obrad XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz.

Sala na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2019-11-06 14:42:34

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035.
  5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035. Głosowanie jawne
  6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2019. Głosowanie jawne
  7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2019.
  8. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live