Urząd Gminy Osieck


Sesja nr LII

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463) zwołuję nadzwyczajną LII sesję Rady Gminy Osieck dnia 30 października 2023r., o godz. 17.30 w Klubie Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6.

Klub Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6
2023-10-30 17:31:33

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 roku do 2027 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 7. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live