Urząd Gminy Dynów


LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dynów

sala narad
2023-10-27 07:26:21

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachórz w ramach środków otrzymanych w 2021 r. pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej na realizacje inwestycji kanalizacyjnych". Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2023-2034 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 6. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live