Urząd Gminy Inowłódz


LXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2023-10-26 13:01:17

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LXVII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2023-2042 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Inowłódz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Inowłódz przy ul. Polnej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na LXVII sesji Rady Gminy Inowłódz
 11. Interpelacje i zapytania
 12. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 13. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live