Urząd Gminy Dynów


LIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2023-10-06 09:08:44

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r. oraz wprowadzenie zmiany w Uchwale Nr LIII(328)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Pawłokoma. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Dynów nieruchomości położonej w miejscowości Łubno. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Dylągowa Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Wolne wnioski i zapytania
 8. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live