Urząd Miasta Ostrołęki


LXXXVII SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2023-09-28 15:16:44

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live