Urząd Gminy Dynów


LIII Sesja Rady Gminy w Dynowie

sala narad
2023-09-15 09:54:27

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2023-2034. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Laskówka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Bachórz. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Dynów nieruchomości położonej w miejscowości Dylągowa. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live