Urząd Miasta Ostrołęki


LXXXVI SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2023-09-05 11:48:34

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki,
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2042,
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2023 rok,
  6. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live