Urząd Miasta Ostrołęki


LXXXV SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2023-07-28 08:41:31

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021 – 2030,
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Łazek” w Ostrołęce – etap I,
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Ostrowska” w Ostrołęce,
  8. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live