Urząd Miejski w Miłakowie


LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Miłakowie

Miłakowo
2023-07-25 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live