Urząd Gminy Witonia


Sesja Rady Gminy Witonia Nr. LXV/2023

Sala USC w Urzędzie Gminy w Witoni
2023-07-18 09:58:35

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 30 czerwca 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 2 lipca 2023 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 6. Zapytania i wnioski.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 9. Przyjecie informacji o stanie mienia komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem komunalizacji dróg gminnych oraz informacja z wykonania uchwały o gospodarce nieruchomościami. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2035. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 12. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live