Urząd Gminy Witonia


Sesja Rady Gminy Witonia Nr. LXIV/2023

Sala USC w Urzędzie Gminy w Witoni
2023-07-02 11:12:16

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
  4. Wystąpienie Wiceprezydenta Polskiego Związku Pszczelarzy w Warszawie Pana Stanisława Bóla na temat Uwarunkowania pszczelarstwa polskiego w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej.
  5. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live