Urząd Gminy Lipnica Murowana


42 Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana

Lipnica Murowana
2023-05-22 13:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live