Urząd Gminy Dynów


L Sesja Rady Gminy Dynów

sala narad
2023-04-21 08:51:05

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Dynów na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF gminy Dynów na lata 2023-2034. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 12
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 12
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kpt. Gracjana Fróga w Laskówce. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 12
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1704/3 w obrębie Bachórz, gmina Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live