Gmina i Miasto Lwówek Śląski


LXIV Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

UGiM Lwówek Śląski
2023-02-24 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. podjęcie uchwał Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live